Matts och Axel kexar

En blogg där vi samlar material och texter vi läst

Students’ attitudes towards educational evirtual environments

Titel: Students’ attitudes towards educational evirtual environments

Vem och när? Tassos A. Mikropolous & c:o

Handlar om, i stora drag? Huruvida VR (Virtual Reality) lämpar sig för studier.

Slutsats/tes: Det var en liten undersökning, men studenterna vad positiva.

Är den relevant för vårt jobb? Nja – att den var så insnöad på just VR och inte virtuella inlärningsmiljöer i stort gjorde att den inte är så pass relevant. Däremot refererades det till Winn (1993): ”Winn concludes that constructivism is the best basis for building a theory of learning in virtual environments”, vilket kan tillämpas för våra moduler.

Något annat? Nope.

/Axel

Raising engagement in e-learning through gamification

Titel: Raising engagement in e-learning through gamification

Vem och när? Christina Ioana Muntean,

Handlar om, i stora drag? Pekar på det sociala som något viktigt för gamification. (kolla detta inlägg, främst sista exemplet, det här är bra. Man kan inte förmedla känsla på samma sätt en lärare kan (hur viktig är den här för inlärning? kan vi någon psykologi?), utan spelen måste engagera eleven på andra sätt. Motivation, ability, trigger är viktiga inslag för gamification. Lätt att spelifiera linjära kurser.

Slutsats/tes: Christina hävdar att ”det är intuitivt” att gamification kan öka motivation och engagemang hos elever som läser en spelifierad kurs. Så varför göra en rapport överhuvudtaget, då? 

Är den relevant för vårt jobb? Jorå, i allra högsta grad. Kolla upp (Fogg, 2009), hen pratar om hur man kan designa system som påverkar användaren på känsloplanet. Ta med Gartners Hype Cycle i vår text.

Något annat? Kolla upp Scratch. Kolla upp (Chrons and Sundekk, 2011) – tror deras text hndlar om hur man motiverar mha. gamification. Kolla upp (Viola 2011), handlar om ”extrinsic motivations” som är det man får ifrån gamification, till skillnad från ”intrinsic motivations”.

/Axel