Students’ attitudes towards educational evirtual environments

av mattsochaxelkexar

Titel: Students’ attitudes towards educational evirtual environments

Vem och när? Tassos A. Mikropolous & c:o

Handlar om, i stora drag? Huruvida VR (Virtual Reality) lämpar sig för studier.

Slutsats/tes: Det var en liten undersökning, men studenterna vad positiva.

Är den relevant för vårt jobb? Nja – att den var så insnöad på just VR och inte virtuella inlärningsmiljöer i stort gjorde att den inte är så pass relevant. Däremot refererades det till Winn (1993): ”Winn concludes that constructivism is the best basis for building a theory of learning in virtual environments”, vilket kan tillämpas för våra moduler.

Något annat? Nope.

/Axel