Digital Games in Education: The Design of Game-Based Learning Enviroment

av mattsochaxelkexar

Titel: Digital Games in Education: The Design of Game-Based Learning Enviroment

Vem och när? Bergoña Gros, 2007

Handlar om, i stora drag? Går igenom lite historia inom området, hur forskningen har sett ut genom åren.

Slutsats/tes: 

Är den relevant för vårt jobb? 

– Begreppet Edutainment kan vara värt att kolla upp.

– Könsskillnader i spelanvändning: killar spelar mer men ”…(Gros 2005) we have observed that gender differences do not influence interest in the games, but do influence different lines of play or preferences.”

– Spel är bra för att lära problemlösning mm.

Något annat? Nope.

Annonser