Gamification: Toward a Definition

av mattsochaxelkexar

Titel: Gamification: Toward a Definition

Vem och när? Detering S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. E. 2011

Handlar om, i stora drag? Redogör för en bra definition på begreppet ”Gamification”. Skiljer på ”Serious games” och ”Gamification”

Slutsats/tes: ”Gamification is the use of game design elements in non-game contexts”

Är den relevant för vårt jobb? Ja! Vi bör noggrant introducera läsaren till vad gamification är för att förstå vad vi vill göra. Vi bör även förklara skillnaden mellan gamification och game-based learning, vilka är väldigt närbesläktade. 

Något annat? Nope. 

/ Matts 

Annonser