Utdrag ur Didactics of Mathematics as a Scientific Discipline: Techonology and Mathematics Teaching

av mattsochaxelkexar

Titel: Techonology and Mathematics Teaching

Vem och när? Bernard Winkelmann, Rosamund Sutherland, David Tall och Tommy Dreyfus

Handlar om, i stora drag? Hur man kan använda datorer inom matematik utlärning och olika då excisterande program och applikationer.

Slutsats/tes: Är den relevant för vårt jobb? 

– David Tall om fördelar med datorer inom matematik inlärning: ”Because the computer can be programmed to resbond in a pre-ordained manne, it can provide an enviroment in which the learner can explore consequences of selected actions to predict and test theories under construction”

– När man vanligtvis måste förbereda sig inom ett ämne för att förstå konsekvenserna, kan man en dator utföra beräkningar och låta användaren utforska koncepten på före, på samma gång eller efter som datorn används.

Något annat? Nope.

/Matts