Matts och Axel kexar

En blogg där vi samlar material och texter vi läst

Kategori: rapport

Gameplaying for maths learning: cooperative or not?

Titel:
Gameplaying for maths learning: cooperative or not?

Vem och när?
Fengfeng Ke and Barbara Grabowski

Handlar om, i stora drag?
De gjorde ett test på 125 femteklassare på effekterna av att lära sig matematik via datorspel

Slutsats/tes: Är den relevant för vårt jobb?
Jajamen – de kommer fram till att de som lär sig via datorspel presterar bättre än de som inte gör det. De nämner inte uttryckligen spelifiering, men ändå relevant. Lite yngre än de vi jobbar med, men det är a-ok ändå – det får man ta upp i diskussionen om det blir ett problem.

Något annat? Nope!

/Axel

Gamification in Education: What, How, Why bother?

Titel: Gamification in Education: What, How, Why bother?

Vem och när? Lee, Joey L. Hammer, Jessica. 2011.

Handlar om, i stora drag? En kort översikt över vad gamification är, samt överskådligt hur det kan implementeras i skolorna, vad man ska akta sig för, och hur författaren tror framtiden kommer se ut.

Slutsats/tes: Gamification har redan lagt sig som ett täcke över stora delar utan resten av samhället, med varierande resultat, så varför skulle det inte nå skolorna också? 

Är den relevant för vårt jobb? Absolut, tror vi har en del att hämta här.

  • Några exempel på hur gamification redan är en del av vardagen.
  • Sköna formuleringar vi kan använda  (gamification attempts to harness the motivational power of games and apply it to real-world problems”, ”games maintain this positive relationship with failure by making feedback cycles rapid and keeping the stakes low – in schoolt, on the other hand, the stakes of failure are high and the feedback cyckles long.”, och författaren hävdar att detta leder till ångest snarare än ‘anticipation’ bland skolelever)
  • Faror med gamification är att det skulle kunna leda till att man lär elever att lära endast när de får externa belöningar.
  • De hävdar att en viktig del i gamification är att ”deliver concrete challenges that are perfectly tailored to the players skill level, increasing the difficulty as the skull expands”
  • ”Failure is a necessary part of learning”

Något annat? Nope. Bra artikel!
/Axel