Gameplaying for maths learning: cooperative or not?

Titel:
Gameplaying for maths learning: cooperative or not?

Vem och när?
Fengfeng Ke and Barbara Grabowski

Handlar om, i stora drag?
De gjorde ett test på 125 femteklassare på effekterna av att lära sig matematik via datorspel

Slutsats/tes: Är den relevant för vårt jobb?
Jajamen – de kommer fram till att de som lär sig via datorspel presterar bättre än de som inte gör det. De nämner inte uttryckligen spelifiering, men ändå relevant. Lite yngre än de vi jobbar med, men det är a-ok ändå – det får man ta upp i diskussionen om det blir ett problem.

Något annat? Nope!

/Axel